Java Immutable Classes (Java Değişmez Sınıflar)

0
426

Java’daki immutable(değişmeyen) nesneler oluşturulduktan sonra üzerinde değişiklik yapılmayacak nesnelerdir.

Örneğin String, Integer, Boolean sınıflarının nesneleri immutable nesnelerdir.

Mutual (değişebilir) nesneler ise oluşturulduktan sonra üzerinde değişiklik yapılabilecek nesnelerdir.

Java’daki Date sınıfının nesnesi ise mutable nesnedir.

program çıktımız bu şekildedir.

Muatable olan Strin sınıfının değiştirilemeyeceğini ilk örnekte gördük. Değiştirebilmek için değiştirilmesi istenen nesneyi yeni bir nesneye vermek.

Immutable bir sınıf Örneği vermek gerekirse:

Immutual bir sınıf nasıl oluştururuz:

  • Bütün erişim belirleyicileri private ve final yapılmalı. sınıf içinden veya dışından herhangi bir şekilde değiştirilemez.
  • Sınıf kesinlikle final yapılır, Çünkü sınıfın başka sınıflar tarafından extend edilmesini (türetilmesini) engellemek. Constructor (yapıcı) private tanımlanır ve dışarıdan erişim engellenir.
  • Yapıcı (constructor) kullanarak nesneye ilk değer verilir.

Bu yazımı biraz kısa tutmak zorunda kaldım. Soru ve önerileriniz için bekirkocadag@gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz…

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here